Share

ماموران امنیتی ایران، محل کسب سه شهروند بهایی در شهرستان تنکابن را تعطیل کردند.

به گزارش تارنمای هرانا، در پی اِعمال فشارهای روز افزون بر شهروندان بهایی، از روز شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۲ ماموران امنیتی، محل کسب سه شهروند بهایی ساکن شهرستان تنکابن را بسته‌اند.

تارنمای هرانا، نام این شهروندان بهایی را سروش گرشاسبی، سینا گرشاسبی و امید قادری معرفی کرده است.

یاداوری می شود سروش گرشاسبی مدتی قبل به همراه دو شهروند بهایی دیگر در تنکابن بازداشت شده بود که پس از ۱۷ روز به قید وثیقه تا زمان جلسه دادگاه آزاد گردید.

Share