Share

naturikartaaaپس از چند روز دیدن شهر اورشلیم و افراد مختلف، دیگر وقت آن بود که به مدرسه بروم. اولین مدرسه، مدرسه‌ای خاص بود، زیرا شاگردان و معلم‌های این مدرسه از مسلمان‌ها و یهودیان تشکیل شده بودند. بعد از مدرسه با رهبر یک گروه به نام «ناتوری کارتا» قرار ملاقات داشتم، گروهی یهودی که مواضعی ضد اسرائیل و صهیونیستی دارد. این گروه چند سال پیش به ایران سفر کرده و با محمود احمدی نژاد نیز دیدار کرده بود. اعضای گروه ناتوری کارتا به دلایل مذهبی کشور اسرائیل را قبول ندارند ولی در عین حال در اسرائیل زندگی می‌کنند.
در اورشلیم، با یک دختر ایرانی‌الاصل هم آشنا شدم و یک روز با هم به خیابان «یافا» رفتیم و به مغازه‌های ایرانی آنجا سری زدیم. همگی مانند دیگر ایرانی‌هایی که قبلاً دیده بودم، دل‌تنگ ایران بودند و آرزوی رفتن به ایران را داشتند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131101_Mosafer_38_TelAviv_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share