Share

 میرحسین موسویدختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، هفته گذشته توانستند با پدر و مادر خود در “ساختمان امن” وزارت اطلاعات ایران دیدار کنند.

به گزارش تارنمای کلمه، “این دیدار، اگر چه تنها کمی بیش از یک ساعت بود؛ اما در فضایی مناسب‌تر از گذشته برگزار شد.”

بر اساس این گزارش، “حال عمومی و روحیه خانم رهنورد و میرحسین موسوی با توجه به التهاب شدید دو هفته پیش (عید غدیر) و درمقایسه با ملاقات هفته پیش که به شدت ملتهب و نگران دختران خود بودند، بسیار بهتر بود.”

کلمه می‌گوید: ” زهرا رهنورد با توجه به تداوم فشار خون بالا ناشی از استرس دایمی و فشار، نیاز به بررسی پزشکی ویژه دارند که زندانبانان وعده پیگیری این مساله را داده‌اند.”

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌‌برند.

Share