Share

داریوشفعالان میراث فرهنگی در ایران نسبت به وضعیت یک سد دوره هخامنشی اظهار نگرانی کرده‌اند. عوامل طبیعی و انسانی بند «سنگ دختران» یا سد داریوش هخامنشی را در منطقه درود زن از توابع مرودشت در استان فارس با آسیب‌های فراوانی رو به رو کرده و این یادگار مهندسی ایران باستان را به خطر انداخته است.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، علیرضا صادقی امیری فعال حوزه میراث فرهنگی که به تازگی از این سد بازدید کرده وضعیت آن را به دلیل افزایش آسیب‌های طبیعی ناشی از رطوبت و نم زدگی و از سوی دیگر تجمع افراد معتاد و انباشته شدن زباله بسیار نامناسب توصیف کرده است.
سد یا بند داریوش که با نام بند سنگ دختران نیز شناخته می‌شود جزو معدود سازه‌های آبی به جای مانده از دوران هخامنشی در ایران است که بسیاری از قسمت‌های آن سالم باقی مانده است.
در دهه‌ی چهل خورشیدی، این سد باستانی به دلیل احداث سد جدید درود زن از محل خود بریده و به محلی در دو کیلومتری مکان اصلی خود منتقل شد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131110_Heritage_DaryushDam_Rouhani.mp3[/podcast]

Share