Share

مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی شامگاه یکشنبه ۱۹ آبان به مرخصی آمد.

به گزارش کلمه، باستانی از تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش” به شش سال زندان محکوم شد.

این روزنامه‌نگار تا بهمن‌ماه ۱۳۸۸ در زندان اوین به‌سر می‌برد، اما در تاریخ پنجم بهمن‌ماه ۱۳۸۸ به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.

مسعود باستانی سردبیری سایت جمهوریت را برعهده داشته و در روزنامه‌های شرق، جمهوریت و کارگزاران فعالیت می‌کرده است.

Share