Share

lgbt_american_flags

پژوهشی تازه در آمریکا از روش جامعه‌شناسی آماری استفاده کرده و نشان داده است که دست‌کم ۱۹ درصد از آمریکایی‌ها یکی از انواع رابطه جنسی با همجنس را تجربه کرده‌اند.

این پژوهش که به صورت مشترک توسط دانشگاه ایالتی اوهایو و دانشگاه بوستون انجام شده، تحلیلی آماری است که زندگی جنسی دو هزار و ۵۱۶ نفر آمریکایی را که به شکل تصادفی انتخاب شده‌اند، مورد بررسی قرار داده است.

همه کسانی که رابطه جنسی با همجنس دارند، نمی‌توانند به صورت مستقیم و به راحتی در این مورد صحبت کنند یا هویتی همجنسگرا انتخاب کنند، به همین دلیل پژوهشگران سوال‌های متفاوتی در حوزه گرایش جنسی پرسیدند تا شرکت‌کنندگان بتوانند از زاویه‌های مختلف و با بیان‌های مختلف در مورد گرایش جنسی و یا عادت‌های جنسی خود پاسخ دهند.

کاترین کافمن، لوکاس کافمن و کیث اریکسون این پژوهش را با عنوان “اندازه جمعیت همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها و شدت احساسات ضد همجنسگرایان به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از واقعیت پیش‌بینی شده است”، در مجله علمی – پژوهشی اداره ملی تحقیقات اقتصادی NBER منتشر کردند.

در این پژوهش سئوال‌های متفاوتی در زمینه گرایش جنسی پرسیده شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند از زاویه‌های مختلف و با بیان‌های مختلف در مورد گرایش جنسی و یا عادت‌های جنسی خود پاسخ دهند.

از آنجا که فرض بر این گذاشته شده بود که لزوماً همه کسانی که رابطه جنسی با همجنس دارند، نمی‌توانند به صورت مستقیم و به راحتی در این مورد صحبت کنند یا هویتی همجنسگرا انتخاب کنند، پژوهشگران، از دو نوع پرسش مستقیم و غیر مستقیم برای بیان ترجیح و یا گرایش جنسی استفاده کردند.

به طور مثال از شرکت‌کنندگان پرسیده شد: آیا شما تاکنون تجربه جنسی با همجنس داشته‌اید؟ آیا شما خود را همجنسگرا می‌دانید؟ آیا شما خود را دگرجنسگرا می‌دانید؟ آیا شما تجربه جنسی با همجنس داشته‌اید اما خود را همجنسگرا نمی‌دانید؟

هنگامی که از شرکت‌کنندگان به طور مستقیم پرسیده شد: “آیا شما، خود را دگرجنسگرا (هتروسکسوال) می‌دانید؟” ۱۱ درصد از آمریکایی‌ها پاسخ “خیر” دادند. پرسش‌هایی که غیر مستقیم به تجربه جنسی اشاره می‌کردند و به نوعی ترجیح جنسی شخص را در زمینه همجنسگرایی و یا دوجنسگرایی تعریف می‌کردند، پاسخ مثبت بیشتری گرفتند. ۱۹ درصد از افراد مورد بررسی به پرسش‌های غیرمستقیم پاسخ‌هایی دادند که آن‌ها را در دسته “غیر دگرجنسگراها” می‌گنجاند.

هنگامی که از شرکت‌کنندگان به طور مستقیم پرسیده شد که “آیا هرگز رابطه جنسی با همجنس داشته‌اند؟”، ۱۷ درصد پاسخ مثبت دادند. هنگامی که به صورت غیرمستقیم پرسش‌هایی در مورد رابطه با همجنس مطرح شد، مشخص شد که ۲۷ درصد از شرکت‌کنندگان دست‌کم یک بار با همجنس رابطه جنسی داشتند.

پیش از این پژوهش، بیشتر گروه‌های دگرباش جنسی بر نسبت ۱۰ درصد برای بیان نسبت جمعیت همجنسگرایان آمریکایی توافق داشتند. این رقم بر اساس تحقیقات سال ۱۹۴۸ آلفرد کینزی است که در همان سال با عنوان “رفتار جنسی انسان مذکر” منتشر شد.

در این پژوهش کینزی و تیم محققان همراه او، با گفت‌وگوهای رو در رو و پرسش‌نامه‌هایی که بین آمریکایی‌ها پخش کرده بودند به این نتیجه رسیدند که ۱۰ درصد مردان آمریکایی بین سنین ۱۶ تا ۵۶ گرایش جنسی به همجنس دارند.

Share