Share

 شماری از “مردم خمینی‌شهر” اصفهان در آیینی به مناسبت ماه محرم از “زنجیر تیغی” برای عزاداری استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در این آیین سه ساعته حدود ۳۵۰ نفر زنجیر تیغی زدند.

بر پایه این گزارش “برخی افراد با انداختن زنجیرهای خونی به داخل یک سطل می‌کوشیدند آن را ضدعفونی کنند و به افراد دیگر برای استفاده مجدد بدهند.”

به گفته تعدادی از اهالی خمینی‌شهر که شاهد این برنامه بودند، جمعیت کاروان و افرادی که اقدام به زنجیر تیغی کردند نسبت به سال گذشته بیشتر شده بودند.

هر سال تعداد زیادی از مردم خمینی‌شهر در روزهای هفتم تا دهم محرم اقدام به عزاداری با زنجیر تیغی می‌کنند.

Share