Share

سیاهشاهزاده و سیاه عنوان یکى از داستان‌هایى ست که در مجموعه‌اى به همین عنوان منتشر شده است. پنج داستان دیگر نیز با این داستان به چاپ رسیده‌اند. مجموعه بسیار کوچک که از ٩٣ صفحه تشکیل شده است. شاهزاده و سیاه شرح زندگى یک هنرپیشه دائم الخمر است که در تئاترهاى لاله زار در نقش سیاه وارد صحنه مى شود. او باید بر اساس نمایشنامه‌اى که نوشته نشده ولی به شدت زمینه‌ى معینى دارد، نقش خود را بازى کند. شاهزاده را دست بیندازد و مردم را بخنداند. هنرپیشه‌اى که نقش شاهزاده را بازى مى کند به شدت خود را باور کرده است. او همیشه مى کوشد صحنه را اداره کند و نمایشنامه نوشته نشده را جهت بدهد. اما در آخرین شب نمایشنامه، راوى که همان مرد سیاه باشد عصیان مى کند و با بدیهه گویى جهت نمایشنامه را عوض مى کند. بازیگر نقش شاهزاده بسیار خشمگین است و عاقبت مرد سیاه را به شدت و همانند یک شاه واقعى تنبیه مى کند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131114_Ba_Khanome_Navisande_75_Parsipur.mp3[/podcast]

Share