Share

220px-Basilica_of_the_Annunciationپس از اقامت چند روزه در شهر حیفا، و دیدار با دوست قدیمی و همینطور بازدید از روستاهای اطراف شهر و باغ‌های بهایی حیفا، حالا وقت آن رسیده بود که آن‌جا را ترک کرده، به سمت شهر«ناصره» و یا «نازارت» بروم. شهر ناصره، بزرگترین شهر شمال اسرائیل است. این شهر را به عنوان پایتخت عربی اسرائیل نیز می‌خوانند. در همین‌جاست که به مریم بشارت تولد  عیسی داده می‌شود. ناصره شهری است که عیسی دوران کودکی خود را در آن‌جا گذرانده است.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131115_Mosafer_42_Nazareth_Jrnin_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share