Share

با بروز ترک‌هایی تازه‌‌ای که بر روی سد «کارون ۴» گزارش می‌شود، خطر شکستگی آن را تهدید می‌کند.

خبرگزاری تسنیم، امروز شنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۲ گزارش کرده است که دو سال پس از ترمیم ترک‌های این سد٬ ترک‌های جدیدی روی بدنه آن مشاهده می‌شود.

سد «کارون ۴» بلند‌ترین سد بتنی دو قوسی ایران است. این سد در فروردین ۱۳۸۹ آب‌گیری شد٬ اما حدودا یک ماه پیش از افتتاح رسمی، خبرهایی از بروز ترک‌هایی در بدنه سد گزارش شد.

کارشناسان این ترک‌ها را خطرناک ارزیابی کردند و وزارت نیرو همان موقع عملیات ترمیم ترک‌ها را شروع کرد.

سد کارون ۴ نخستین سد بالادست کارون به حساب می‌آید که با ارتفاع ۲۳۰ متر، به عنوان بلند‌ترین سد بتنی دو قوسی ایران شناخته می‌شود.

Share