Share

سهراب و گردآفریددر مرز توران و ایران، دژی به نام سپیددژ بود. گُژدَهَم، ایرانی و امیر سالخورده ای بر آن فرمان می‌راند و همواره در برابر دشمن پایداری می‌ورزید. گژدهم پیر، پسری به نام گُستَهَم و دختری به نام گردآفرید داشت. سهراب ناچار بود پیش از در آمدن به خاک ایران از این دژ بگذرد. در نبرد میان سهراب و هژیر،  فرماندۀ دژ، سهراب بر او پیروز می‌گردد. نخست می‌خواهد او را بکشد، اما او را اسیر کرد و راهی سپاهش نمود. آگاهی از این رویداد، دژنشینان را سراسیمه می‌سازد، گردآفرید چنان این را مایۀ ننگ می‌داند که بر آن می‌شود خود به نبرد او رود!

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131117_Shahnamaeh_128_Parsipur.mp3[/podcast]

Share