Share

Iran nuclear talks in Genevaسومین دور از مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ از دیروز در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است.
این دور از مذاکرات تحت تاثیر تحرکات اسرائیل در جهت جلوگیری از رسیدن دوطرف به توافق و همین طور روشن شدن این موضوع که فرانسه به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات مانع اصلی رسیدن به یک توافق اولیه در دور قبل نشست بوده، قرار گرفته است.
همچنین سخنان رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای ساعاتی پیش از آغاز مذاکرات باعث شد که ناظرین با تردید بیشتری نسبت به نتایج این دور از نشست ها، مذاکرات را دنبال کنند.
احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن آلمان مهمان برنامه امروز رادیو زمانه بود و به پرسش های رادیو درباره دور سوم نشست ژنو پاسخ می دهد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131121_Geneva_EhsanMehrabi_AliFotovvati.mp3[/podcast]

Share