Share

روستاهای استان‌های مرکزی ایران، آب شرب قابل نوشیدن ندارند. شیر آب خانواده‌های ساکن این روستاها راه را برای آبی اسیدی و پر از آلودگی و املاح باز می‌کند که قابل نوشیدن نیست، لوله‌ها را از بین می‌برد، حساسیت پوستی ایجاد می‌کند و حتی برای شست‌و‌شو هم قابل استفاده نیست.

تصاویر زیر مربوط به روستاهای رفسنجان‌اند. به غیر از رفسنجان، روستاهای دیگر استان‌های مرکزی و جنونی ایران همچون، خوزستان، اصفهان و یزد با مشکلات مشابهی رو به رو هستند.

13920829181132636_PhotoL

Share