Share

KAMIBAHP01aنیر، زن جوان وحشت زده که این اواخر متوجه شده بود شوهرش تغییر کرده است، همانند بره‌اى به خانم لقا نگاه کرد. خانم لقا که متوجه شد زن، خود را باخته است گفت: نیر جان، مردها شلوارشان که دوتا مى شود هار مى شوند. باور کن هیچ اتفاقى نیفتاده است. از اینجا رد مى شدم فکر کردم سرى به تو بزنم.

 

 

Share