Share

پس از ده سال، در اولین ساعات یکشنبه ۲۴ نوامبر، مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ بر سر برنامه هسته‌ای ایران، به نتیجه رسید.

SWITZERLAND-IRAN-NUCLEAR-POLITICS

توافق بین ایران، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین و روسیه، با حضور نماینده‌های همه این کشور‌ها و با توافق بر سر کاهش تحریم‌های اقتصادی در ازای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، انجام شد. اولین نشانه‌های بهبود روابط میان کشورهای غربی و ایران با به آغوش کشیدن‌ها و دست فشردن‌های نمایندگان کشور‌ها، پس از پایان چهار روز مذاکرات پر تنش در ژنو، نمود پیدا کرد.

Share