Share
 طب سنتی ایران و پرونده مبهم‌اش در کمیته بررسی میراث ناملموس

طب سنتی ایران

بازگرداندن پرونده میراث «طب سنتی» از سوی سازمان یونسکو به ایران، امیدها را برای ثبت این پرونده در فهرست میراث ناملموس جهان کم‌رنگ کرده است. با بازگشت این پرونده اکنون بحث‌های زیادی در مورد دلایل اصلی نقص آن درگرفته است.
هشتمین نشست کمیته بین‌دولتی میراث ناملموس از دوم تا هفتم دسامبر در شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. در این نشست پرونده‌های ارسالی از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پرونده‌هایی که بتواند با معیارهای «معاهده میراث ناملموس» یونسکو منطبق باشد و نظر کارشناسی این کمیته را جلب کنند در فهرست میراث ناملموس جهان قرار می‌گیرند. پرونده طب سنتی تنها پرونده ارسالی ایران برای بررسی در سال ۲۰۱۳ بود و چنان‌چه کارشناسان ایرانی نتوانند از ایرادات وارد شده به آن دفاع کنند، ایران بخت ثبت طب سنتی را حداقل در امسال از دست خواهد داد. میراث ناملموس به آن بخش از میراث فرهنگی انسانی گفته می‌‌شود که کمتر شامل جنبه‌‌های مادی و ملموس مانند معماری است. این میراث می‌تواند شامل آیین‌ها، دانش‌های سنتی و بومی، سنت‌های شفاهی و روایی باشد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131124_Heritage_TebSonnati_Rouhani.mp3[/podcast]

Share