Share

4068EF5C-2D41-4573-B01E-A75C0537ACDF_mw1024_n_sنمایندگان ۱۹۰ کشور جهان از ۲۰ آبان تا اول آذر ( ۱۱ تا ۲۲ نوامبر) در کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شده بود جمع شدند تا برسر دست یابی به یک پیمان جهانی در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای توافق کنند. در این نشست، نمایندگان کشورهای جهان اقدامات انجام شده در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای در کشورهای خود را شرح داده و انتظارات خود از گام‌های مشترک و جهانی را بیان کردند.
هیئت ایرانی نیز که به سرپرستی معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست شرکت کرده بود ضمن تشریح  وضعیت تغییرات آب و هوایی در ایران، آسیب‌هایی که به دلیل آلودگی‌  هوا و پدیده ریزگردها به کشور وارد شده است را توضیح داد.
حضور در این نشست فرصتی بود که مسئولان ایرانی با ایده صندوق ملی محیط زیست در لهستان آشنا شوند و از آن برای راه‌اندازی این صندوق در ایران استفاده کنند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131128_Environment_WarsawSummit_Rouhani.mp3[/podcast]

Share