Share

مجلس سنای اروگونه با بررسی لایحه‌ای مصرف ماری‌جوانا در این کشور را قانونی می‌کند.

به‌گزارش یورونیوز، این قانون از حمایت خوزه موخیکا، رئیس‌جمهور چپگرای اروگوئه برخوردار است و بر اساس آن کاشت و مصرف ماری‌جوانا تحت نظارت دولت در خواهد آمد.

این لایحه پیش از این به تأیید مجلس نمایندگان اروگوئه رسیده و روز ۱۰ دسامبر نیز مجلس سنا در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

منتقدان چنین قانونی را موجب اشاعه مصرف مواد مخدر قوی و افزایش خشونت در جامعه می‌دانند.

Share