Share

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که از آغاز جنگ داخلی سوریه بیش از یک میلیون کودک سوری به خارج از این کشور گریخته‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، بیشترین تعداد کودکان پناهنده سوری در سه کشور لبنان، ترکیه و اردن به‌سر می‌برند. در لبنان ۳۸۵ هزار، ترکیه ۲۹۴ هزار و اردن ۲۹۱ هزار کودک سوری پناهنده هستند.

بر اساس آمار سازمان ملل در مجموع بیش از نیمی از پناهندگان سوری کودک هستند.

مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گویند در کشورهای دیگر بسیاری از مسئولیت‌های خانواده‌های پناهنده سوری را کودکان انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال در اردن نیمی از خانواده‌های سوری  کودکان خود را به‌ کار وامی‌دارند تا درآمدی کسب کنند. این در حالی است که درآمد کودکان بسیار پایین است و برخی از آنان برای ۱۲ ساعت کار سه یورو دریافت می‌کنند.

در مورد کودکان دختر وضع بدتر است و خانواده‌ها به‌دلیل احتمال سوء استفاده‌های جنسی، مانع از خروج دختران از محل زندگی‌شان می‌شوند.

بنا به‌گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ۲۹ درصد از این کودکان تنها یک بار در هفته محل زندگی خود را ترک می‌کنند.

همچنین اقلیتی از کودکان سوری پناهنده به مدرسه می‌روند. به‌دلیل محدودیت امکانات در لبنان و اردن تا پایان سال جاری میلادی جایی برای ۳۰۰ هزار کودک در مدارس وجود نخواهد داشت.

Share