Share

محوطه بیرونی زندان قرچک ورامین

آب زندان قرچک ورامین که ویژه زنان است؛ ۲۰ روز هست که قطع است.

به گزارش تارنمای کلمه، در ۲۰  روز اخیر، زندان قرچک ورامین که ویژه نگه‌داری زنان با جرایم عمومی است، تنها روزانه سه ساعت آب سرد داشته و در تمام طول این مدت، آب گرم این زندان قطع بوده است.

زندان قرچک ورامین، متشکل از چند سوله است که زندانیان زن با جرایم عادی در آن نگهداری می‌شوند.

بنا به برخی گزارش‌ها، اکنون به دلیل قطعی آب گرم و وجود روزانه تنها سه ساعت آب سرد، زنان این زندان دچار بیماری‌های مختلف عفونتی شده‌اند.

 

 

 

Share