Share

کروات‌ها در همه‌پرسی روز یکشنبه، به ازدواج همجنسگرایان در این کشور رأی منفی دادند.

به‌گزارش روزنامه لوموند فرانسه، نهادهای غیردولتی محافظه‌کار این همه‌پرسی را برگزار کردند و گروه‌های مدافع حقوق بشر با برگزاری آن مخالف بودند و این همه‌پرسی را “تبعیض‌آمیز” می‌دانستند.

نخستین نتایج رسمی به‌دست آمده از ۳۳ مراکز رأی‌گیری نشان می‌دهد ۶۴,۸۴ درصد کروات‌ها به این گزینه که در قانون اساسی باید ازدواج به‌شکل “اتحاد بین مرد و زن” تعریف شود موافق هستند.

بنا به این گزارش در ساعت ۱۵ به‌وقت گرینویچ که سه ساعت به بستن دفاتر رأی‌گیری مانده بود میزان شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی ۲۶,۷۵ درصد بود در حالی که سال ۲۰۱۲ در همه‌پرسی درباره پیوستن کرواسی به اتحادیه اروپا در همین ساعت ۳۳,۷۹ درصد شرکت کرده بودند که در پایان رأی‌گیری میزان شرکت‌کنندگان ۴۳ درصد بود.

کرواسی در ماه ژوئیه گذشته به‌طور رسمی به اتحادیه اروپا پیوست.

این کشور  چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و حدود ۹۰ درصد مردم آن مسیحی کاتولیک هستند. کلیسای کاتولیک که از این همه‌پرسی پشتیبانی می‌کرد نفوذ بسیاری در جامعه کرواسی دارد.

دولت چپ میانه زوران میلانوویچ در روزهای اخیر از مردم خواسته بود تا با شرکت در این همه‌پرسی از ازدواج همجنسگرایان حمایت کنند.

از سال ۲۰۰۲ تاکنون، رفتار جامعه کرواسی با همجنسگرایان به‌تدریج بهبود یافته است. در سال ۲۰۰۲ نخستین راهپیمایی همجنسگرایان در کرواسی برگزار شد و مورد حمله تندروهای مخالف قرار گرفت.

در سال ۲۰۰۳ کرواسی با حقوق برابر زوج‌های همجنس و غیرهمجنس که به‌شکل آزادانه با هم زندگی می‌کنند موافقت کرد.

Share