Share

شماری از اهالی گتوند خوزستان با مراجعه به تهران از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران شکایت کردند.

علی یوسفی، نماینده روستائیان گتوند به تارنمای خبری بختیاری (ایبنانیوز) گفت: “افتتاح سد گتوند علیا توسط رئیس‌جمهور وقت در شرایطی اتفاق افتاد که اراضی کشاورزی و مراتع مردم هنوز هم تملک نشده‌ بودند و وزارت نیرو با توسل به زور و قطع عمدی خدمات عمومی نظیر آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت روستاهای منطقه، ‌مردم را وادار به مهاجرت اجباری و خروج از منطقه کرد.”

به گفته وی “مردم بار‌ها با مراجعه به فرماندار لالی و استانداری خوزستان و تجمع اعتراض‌آمیز قانونی خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بودند ولی به نتیجه نرسیدند.”

یوسفی “غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی، ‌ غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست دادن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان‌یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستایی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری، جلوگیری کردن از تحصیل کودکان با تعطیلی اجباری مدرسه روستایی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستایی” را از موارد شکایت اهالی  گتوند از احمدی‌نژاد ذکر کرد.

Share