Share

جنبش دانشجویی در ایران

هشت سال دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد سا‌ل‌های سختی برای فعالان دانشجویی بود. سرکوب جنبش دانشجویی در این مدت شدت گرفت و این جنبش فراز و فرودهای چشمگیری به خود دید.

 چه چشم‌اندازی از آینده جنبش دانشجویی را می‌توان ترسیم کرد؟  آیا روی کارآمدن دولت جدید نویدبخش حیات دوباره نهادهای مستقل دانشجویی است؟ آیا جنبش دانشجویی باید منتقد و رادیکال باشد یا در نبود احزاب مستقل از دولت اعتدال‌گرا حمایت کند؟

زمانه این پرسش‌ها را با چهار تن از فعالان سیاسی، محمد ملکی، محمد پورعبدالله، آناهیتا حسینی و جواد علیجانی در میان گذاشته‌ است.

[podcast]https://www.radiozamaneh.com/u/wp-content/uploads/2013/12/Studentmovment.mp3[/podcast]

Share