Share

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در مورد وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان قزل‌حصار کرج دست به اعتصاب غذا زده‌اند، ابراز نگرانی کرد.

مولوی عبدالحمید

به گزارش کلمه، مولوی عبدالحمید در این نامه از حسن روحانی خواست تا به درخواست‏های زندانیان اعتصاب‌کننده اهل سنت در زندان قزل‌حصار برای بررسی و بهبود وضعیت آنان و تجدیدنظر در احکام صادره رسیدگی کند.

در بخشی از نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان خطاب به رئیس‌جمهور ایران آمده است: “تدبیر و حکمت حضرت‌عالی می تواند تبلیغات سوء دشمنان ایران اسلامی را نقش بر آب کند.”

Share