Share

شش نفر در شهرستان فاریاب استان کرمان به اتهام “بر هم زدن نظم و امنیت شهروندان و به آتش کشیدن خودروهای شخصی” بازداشت شدند.

به گزارش تارنمای بوتیا، مسعود معاذاللهی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج گفت این افراد “در پی متقاعد کردن مسئولان برای توزیع مبالغی از درآمدهای معدن این شهرستان بین شهروندان بودند.”

وی افزود: “آن‌ها با به آتش کشیدن شش دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه کشنده تریلر در شهرستان فاریاب، موجی از رعب و وحشت در این شهرستان ایجاد کردند.”

Share