Share

shevp01

حوض خیال و اندیشه یک نقاش گاهی می‌تواند محل تلاقی افسون‌گرترین و از سوی دیگر نامتجانس‌ترین جنبه‌های فرهنگ و زندگی ایرانی باشد. زنی برهنه که تصویرش بر انعکاس صحن مسجدی افتاده و کبوترانی که پروازشان به تغزلی‌تر کردن صحنه کمک می‌کند، ناگهان پرده از همسویی معماری ایرانی با اروتیسم بدن انسانی بر‌می‌دارد و آن راز مگو را آشکار می‌کند. «حوض»، یکی از نقاشی‌های مجموعه «هستی» اثر شروین پاشایی، محلی می‌شود برای پیوند و درآمیختن عناصری که زیبایی آن‌‌‌ها در فرهنگ مسلط از یکدیگر دریغ شده است و تاکنون فرصت همنشینی نیافته‌اند.

صفحه بعد:

فضاهای اثیری و رازآلود آثار شروین پاشایی

Share