Share

گوهر عشقی و سردار بهشتی، مادر و پدر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان جان سپرد، در نامه‌ای به دادستانی تهران ضمن اعتراض به رأی صادره از سوی‌ دادگاه کیفری کارکنان دولت٬ از ادامه روند رسیدگی به پرونده کشته شدن فرزندشان انصراف دادند.

آن‌ها در نامه خود نوشته‌اند فرزندشان “زیرشکنجه‌های بازجو ستوان دوم اکبرتقی‌زاده در اثر خون‌ریزی‌های داخلی” کشته شده است.

ستار بهشتی آبان‌ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فضای مجازی ایران (فتا) در دوران بازجویی، جان خود را از دست داد.

گوهر عشقی و سردار بهشتی گفته‌اند : “علی‌رغم مستندات پرونده که قتل به‌صورت عمد بوده لیکن مقامات قضایی تشخیص قتل شبه‌عمد دادند تا با دیه خون جوان ناکام‌مان پایمال شود.”

در دو هفته گذشته به‌رغم این‌که تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین حاضر شدند در پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه‌عمد تشخیص داد.

پدر و مادر ستار بهشتی نوشته‌اند کلیه اعمال و افعالی که ازسوی اکبر تقی‌زاده، متهم پرونده در مورد ستار بهشتی انجام گرفته “عمد بوده” زیرا وی نه از نگاه قانون حق بازجویی و شکنجه برای گرفتن اقرار را داشته و نه حق نگهداری فرزندشان در بازداشتگاه پلیس فتا را داشته زیرا دادیار تأکید کرده است که وی باید در بازداشتگاه آگاهی نگهداری شود.

گوهر عشقی و سردار بهشتی در پایان نامه خود نوشته‌اند: “ازآن‌جا که ما اولیاء دَم ستار بهشتی قصد فروش خون فرزندمان را به پول نداریم لذا از شکایت به این دلیل اجتناب می‌ورزیم که متوجه گشته‌ایم دست‌هایی درکارند تا خون جوان بی‌گناه و ناکام‌مان را پایمال کنند که تا حال چنین کردند.”

پیش‌تر، گوهر عشقی و وکیل او گیتی پورفاضل، اعلام کرده بودند که ادعای “قتل شبه‌عمد ستار بهشتی” را نمی‌پذیرند.

Share