Share

آناهید باسقیان خویگانی، تنها زن مسیحی روستای خویگان فریدون شهر اصفهان است که روز‌هایش را با مراقبت و حفاظت از کلیسای مریم مقدس که در دوران قاجار بنا شده سپری می‌کند.
isna-13-141

Share