Share

محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزرات آموزش و پرورش ایران از شناسایی ۳۹ هزار دانش‌آموز “ترک تحصیلی” در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمه‌ور افزود: “از این تعداد ۳۳ هزار نفر در پایه ششم ابتدایی است.”

دیمه‌ور با بیان این‌که برای شناسایی بی‌سوادان و حذف بی‌سوادی در کشور “طرح انسداد مبادی بی‌سوادی در کشور اجرایی می‌شود”، افزود: “در این طرح تمامی دانش‌آموزانی که به هر دلیلی اعم از فرهنگی، اقتصادی و معیشتی از تحصیل بازماندند، شناسایی و به مراکز آموزشی معرفی می‌شوند.”

Share