Share

تارنمای علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس هم فیلتر شد.

هم‌زمان دادستانی تهران هم روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از این نماینده مجلس خواست تا با حضور در مرجع قضایی، در برابر اظهارات اخیر خود پاسخ‌گو باشد.

علی مطهری در جلسه علنی روز یک‌شنبه گذشته مجلس، انتقادهایی را متوجه دستگاه قضایی، استقلال آن و عملکرد قضات کرده بود.

در بخشی ازمتن بیانیه دادستانی تهران آمده است که: “اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این‌که قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم‌چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.”

علی مطهری در آخرین واکنش به فشارهای موجود، اظهارت خود را ناشی از وظیفه نمایندگیش دانسته است و خود دادستانی را مرتکب جرم دانسته است.

بر پایه اصل ۸۸ قانون اساسی ایران: “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»

 

در همین زمینه:

مطهری؛ منقد قدرت یا حامی آن؟

 

Share