Share

یک زن ۶۰ سال اهل شهرستان مریوان در استان کردستان دست به خودکشی زد و به زندگی‌اش پایان داد.

به گزارش کرُدپا، روز شنبە ۱۴ دی‌ماه، یک زن ۶۰ سال بە نام “رضیە” ساکن روستای “کرآباد” شهرستان مریوان بە علت “مشکلات ناشی از نابینایی و ناامیدی ناشی از آن”، اقدام بە خودکشی کرد.

خبرنگار کُردپا به نقل از شهروندان بومی منطقه گزارش داد: “این زن سالخوردە دارای همسر و چهار فرزند بودە و بە علت افسردگی و ناامیدی، با حلق‌آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است.”

این منبع خبری می‌گوید: “در سه ماهه پاییز امسال، ١٧ زن و دختر در مناطق کُردنشین ایران اقدام بە خودکشی کرده و بە زندگی خود پایان دادەاند، این در حالی است کە در مدت مشابه سال گذشتە تنها ٩ زن و دختر کُرد بە زندگی خود پایان بخشیدە بودند.”

Share