Share

رهاسازی فاضلاب شهری، ریختن زباله‌های بیمارستانی، آزمایشگاهی و ساختمانی در تپه سوگوله سبب مشکلات زیست محیطی و انواع بیماری‌های عفونی برای مردم محلی شده است.

IMAGE635248054339330375

Share