Share

جواد لاریجانی، در پاسخ به صحبت‌های اخیر علی مطهری در مجلس، رویدادهای اعتراضی سال ۱۳۸۸ را جرم و کودتاه نظامی خواند.

در برنامه “شناسنامه” که شب پیش از شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران پخش شد؛ محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت: “بحثی که این نماینده محترم بیان کرد،از نظر محتوای سیاسی به نظرم می‌آید فتنه را در حد یک دعوای داخلی می‌داند که این درست نیست. ماهیت فتنه یک کودتای تمام‌عیار علیه نظام بود که با مشارکت وسیع آمریکا، دول اروپایی، رژیم صهیونیستی و تمام ضدانقلاب همراه بود.

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ، از رویدادهای اعتراضی سال ۱۳۸۸ به عنوان “فتنه” یاد می‌شود.

علی مطهری در جلسه علنی روز یک‌شنبه، هشتم دی‌ماه ۱۳۹۲ انتقادهایی را متوجه دستگاه قضایی و استقلال آن در برخورد با رویدادهای سال ۱۳۸۸ کرده بود.

صحبت‌های علی مطهری، در این چند هفته موجی از واکنش‌ها را در میان نیروهای تندرو حاکمیت برانگیخته است.

Share