Share

مستند «لت و کوب زنان» به مسأله خشونت به زنان، ازدواج‌های اجباری، ازدواج کودکان و خشونت خانگی در مزار شریف افغانستان می‌پردازد. این مستند با حمایت مالی سازمان USAID ساخته شده است.

در همین زمینه:

لب‌هاى افغانستان

عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس افغانستان

افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

افغانستان: آغاز کارزار گرد‌آوری امضا برای محو خشونت علیه زنان

Share