Share

محمد احمدی، سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز، از افزایش سرقت‌های خرد در این شهر خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد احمدی گفت: “آمارهای هشت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که سرقت‌های خرد نسبت به سرقت‌های خشن افزایش داشته است.”

سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز گفت: “نیاز مالی و فقر مادی، وجود احساس تفاوت و تبعیض در جامعه، تورم و نابسامانی اقتصادی، فقر اجتماعی، روی آوردن مردم به مشاغل کاذب و عدم تأمین حداقل معیشت، بیکاری و وجود خلأ در اوقات روزانه افراد، اعتیاد، عدم برخورد مناسب دستگاه‌های اجرایی با سارقان، عدم تربیت صحیح و کامل فرزندان، ناآگاهی و پایین بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگی برخی خانواده‌ها و توسعه نامتوازن شهری، از دلایل بروز و افزایش پدیده سرقت است.”

Share