Share

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد در گزارشی درباره حضور زنان ایران در پست‌های عالی به منظور ارائه در اتحادیه بین‌المجالس، به جز چند نماینده زن مجلس، پست عالی دیگری در اختیار زنان وجود نداشته است.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مولاوردی گفت: در گزارشی که درباره حضور زنان در پست‌های عالی برای اتحادیه بین المجالس آماده می‌کردیم، متاسفانه به جز چند نماینده زن مجلس پست عالی دیگر نداشتیم بنابراین در این شاخص که برای ارزیابی رتبه کشور‌ها صورت می‌گیرد جای زنان خالی بود. “

جای زنان ایران در حالی در شاخص حضور زنان در پست‌های عالی خالی است که تهران میزبان نشست اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو کنفرانس همکاری‌های اسلامی‌ از ۲۵ تا ۲۸ بهمن در سطح کار‌شناسان و روزهای ۲۹ و ۳۰ بهمن نیز در سطح سران کشورهاست.

در تمامی دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه صلاحیت زنانی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند تائید نشده است. در عرصه وزارت نیز، تنها وزیر زن – مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت – پیش از تمام شدن دوره وزارتش از کار برکنار شد و آمار نمایندگان زن مجلس هیچگاه بیشتر از چهار درصد نبوده است.

در این زمینه:
حضور کمرنگ زنان ایران در عرصه‌های مدیریتی

Share