Share

زندانی سیاسی همجنسگرا که در کامرون تنها برای ارسال یک پیامک تلفنی به مردی دیگر زندانی شده بود، در بازداشت جان خود را از دست داد.

ژان کلاد مبده به همراه وکیل خود در کامرون

ژان کلاد مبده به همراه وکیل خود در کامرون

راجر ژان کلاد مبده، ۳۴ ساله، در سال ۲۰۱۱ به خاطر فرستادن پیامک “بسیار عاشق تو هستم” به همجنس خود، در کامرون دستگیر و محکوم به سه سال زندان شد.

زندانی شدن او اعتراض گروه‌های حامی حقوق زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی را در جهان به دنبال داشت. همچنین گروه‌های حامی حقوق بشر در جهان همچون دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، دستگیری او را اقدامی سیاسی از جانب دولت کامرون تحلیل کردند و راجر ژان کلاد مبده را “زندانی‌ سیاسی” خطاب کردند.

هر نوع رابطه جنسی با همجنس بر اساس ماده ۳۴۷ قانون مجازات کامرون، جرم انگاری شده است و می‌تواند پنج سال زندان و مجازات نقدی ۲۰۰ هزار فرانک کامرونی را به همراه داشته باشد.

در سال ۲۰۱۱، همراه با دستگیری ژان کلاد مبده، دست کم دو نفر دیگر در کامرون به جرم همجنسگرایی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در میان آن‌ها، دو مرد جوان تنها به خاطر ظاهر خود و رفتار “زنانه” به پنج سال زندان محکوم شدند. قاضی در دادگاه این دو نفر اعلام کرده بود که طرز رفتار و لباس پوشیدن آنها شاهد کافی بر همجنسگرایی آنهاست.

راجر ژان کلاد مبده برای درمان فتق خود نیاز به جراحی داخلی داشته است. مقامات زندان با مرخصی او دیر موافقت کرده‌اند و او نیز مخارج بیمارستان را نتوانسته تقبل کند و در شب ۱۰ ژانویه ۲۰۱۴ جان خود را از دست می‌دهد.

Share