Share

در “همایش ملی بانوان” در تهران اعلام شده که تنها ۲۵ درصد زنان تحصیلکرده ایران جذب بازار کار می‌شوند و باقی خانه‌دار و بدون شغل هستند.

نرخ بیکاری دفارغ التحصیلان دانشگاهی زنان

خبرگزاری “ایسنا” روز جمعه ۲۷ دی‌ماه گزارش کوتاهی از چهارمین “همایش ملی بانوان” منتشر کرده که یکی از موضوعات آن “نقش زنان در آینده توسعه” بوده است.

در این همایش، محسن رنانی در تعریف توسعه گفت، منظور از توسعه تنها رفاه نیست، بلکه تحول ذهنی است: « ما می‌توانیم نفت بفروشیم و نیروگاه اتمی بسازیم اما این به معنای توسعه نخواهد بود بلکه وقتی توسعه واقعی رخ خواهد داد که توسعه یافتگی در ذهن ما شکل بگیرد.»

محسن رنانی:  نیروی کار زنان نسبت به کل نیروی کار در ایران بسیار پایین است.  با وجود تلاش برای تحصیلات دانشگاهی زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان شاغل ۱۳.۷ درصد است

رنانی نیروی کار زنان نسبت به کل نیروی کار در ایران را بسیار پایین خوانده و افزوده، با وجود تلاش برای تحصیلات دانشگاهی زنان، نرخ مشارکت اقتصادی زنان شاغل ۱۳.۷ درصد است.

به تاکید این استاد دانشگاه، «در سال ۵۵ این نرخ ۱۲.۹ درصد بوده است و در این ۳۵ سال این نرخ ۱.۸ درصد رشد کرده است. این یعنی موانع سلبی را برداشته‌ایم اما قابلیت ایجاد نکرده‌ایم.

در آماری که خبرگزاری “مهر” پیش از این و در دهم آبان ۱۳۹۲ منتشر کرده بود، متوسط نرخ بیکاری زنان حتی در تهران با وجود قرار داشتن در کانون تجمع مراکز صنعتی و اداری ایران، ۲۱.۶ درصد اعلام شده بود.

این آمار که مبتنی بر نرخ بیکاری مربوط به ۳۹۲ شهر کشور در بخش زنان بود، نرخ بیکاری زنان در  ۲۸۹ شهر ایران یعنی معادل ۷۰ درصد کل شهرها را ۱۵ درصد نشان می‌داد.

محسن رنانی به سهم نازل زنان در پارلمان و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها نیز اشاره کرده و گفته است: «این سهم در کشور ما ۳درصد است و فقط ۱۰ کشور در دنیا هستند که کمتر از ما سهم دارند که معمولا هم‌چون قطر پادشاه‌نشین هستند.»

در همین زمینه: حضور اندک زنان در «پست‌های عالی»

Share