Share

خانواده یک دندان‌پزشک تبریزی به تازگی فاش کرده‌اند که فرزندشان دی ۸۹ و در جریان رویدادهای پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده و از آن روز تاکنون هیچ خبری از او ندارند.

علی‌رضا پیری

به گزارش کلمه،  “دکتر علی‌رضا پیری در ایام انتخابات سال ۸۸ مغازه‌ای را در اختیار ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی قرار داد اما خانواده او از دی‌ماه ۸۹ تاکنون نمی‌دانند بر سر فرزندشان چه آمده است.”

محمدحسن پیری پدر این دندان‌پزشک گفت پی‌گیری‌های همسر و نوه‌اش برای یافتن وی به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: “ما از دولت می‌خواهیم به ما اطلاع دهند که پسرمان کجاست، بالاخره دولت است می‌توانند پیدا کنند. بچه‌ام نه معتاد بود، نه بچه خلافکاری بود. یک دکتر بود که تحویل این مملکت دادم. بچه‌ام را اول از خدا و بعد از دولت می‌خواهم.”

پدر علی‌رضا پیری می‌گوید: “از مسئولان خواهش می‌کنم، تقاضا می‌کنم اگر بچه من یک جرمی هم مرتکب شد به خاطر سن و سال من عفو کنند، به دخترش به مادرش به برادرش نگاه کنند و بچه ما را عفو کنند. اگر هم یک جایی اشتباهی کرده، غلط کرد، من هم اگر اشتباهی کردم غلط کردم؛ بچه‌ام را آزاد کنید که بیاید پیش ما. ما از دنیا دیگر سیر شدیم.”

Share