Share

مسابقات جام فجر دوومیدانی زنان، روزهای پنجشنبه و جمعه (سوم و چهارم آبان ماه) د در مجموعه آفتاب انقلاب شهر تهران برگزار شد.

Mehdi Ghasemi-19-32

در این دور مسابقات، از هیچ تیم خارجی دعوت به عمل نیامده بود.

Share