Share

سه سال پس از انقلاب تونس پارلمان این کشور قانون اساسی جدید را به تصویب رساند.

مهدی جمعه، نخست‌وزیر تونس

به‌گزارش رویترز، ۲۰۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده پارلمان تونس به قانون اساسی جدید این کشور رأی موافق دادند.

با تصویب قانون اساسی جدید، بسیاری از نمایندگان پارلمان تونس اشک شوق ریختند و پرچم این کشور را به دست گرفتند.

در پی تصویب قانون اساسی جدید، مصطفی بن جدو، رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد که این قانون، دولت مدنی دمکرات را در تونس ایجاد کرده و رؤیای چندین نسل از تونسی‌ها و چندین نسل را عملی کرده است.

از سوی دیگر، مهدی جمعه، نخست‌وزیر کنونی تونس نیز نام اعضای دولت مستقل جدید این کشور را به منصف مرزوقی، رئیس‌جمهور تونس تقدیم کرد.

در کابینه ۲۱ نفره دولت جدید تونس، منجی حمدی، دیپلمات قدیمی، وزیر امور خارجه، حکیم بن حموده، اقتصادان وزیر دارایی و لطفی بن جدو، وزیر کشور که با او مخالفت‌هایی شده بود همچنان وزیر کشور خواهند بود.

مهدی جمعه گفت اولویت نخست وی برگزاری انتخابات است و از همه گروه‌ها و طرف‌های سیاسی خواست با حمایت از دولتش برای برگزاری درست انتخابات تلاش کنند.

Share