Share

شماری از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با آموزش زبان مادری به وسیله آموزش و پرورش در استان‌ها مخالفت کردند.

“زبان مادری ما کجاست؟”

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: “زبان معیار فارسی است البته زبان‌های دیگری هم هستند که جایگاهشان معلوم است اما آن‌چه باید آموزش دیده شود، زبان فارسی است.”

فتح‌الله مجتبایی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز گفت: “بهترین وسیله برای عقب نگه‌داشتن یک ملت بی‌توجهی به زبان آن است اگر بخواهیم زبان‌های مادری را به‌عنوان زبان علمی و آموزشی به کار ببندیم به‌طور حتم به گذشته برگشت خواهیم داشت و این موضوع خطرناک است و از آن بوی توطئه می‌آید.”

مدتی پیش علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفته بود: “آموزش به زبان مادری برای سایر زبان‌ها در دستور کار است.”

Share