Share

دومین دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر با بگومگوی تند او و دادستان آغاز شد. مرسی در قفسی شیشه‌ای قرار داشت و تصاویر دادگاهش به طور مستقیم از تلویزیون دولتی پخش نشد.

مرسی در محکمه

تلویزیون دولتی مصر لحظاتی از شروع محاکمه را به طور زنده پخش کرد

دومین دادگاه از چهار دادگاه تعیین شده برای محمد مرسی، روز سه‌شنبه (۲۸ ژانویه/۸ بهمن) در میان تدابیر شدید امنیتی در قاهره برگزار شد. رئیس جمهور برکنار شده مصر را با هلی‌کوپتر به محل محاکمه آوردند.

در این دادگاه، او و چند عضو دیگر اخوان‌المسلمین به اتهام سازماند‌هی فرار دسته‌جمعی زندانیان در شورش‌های سال ۲۰۱۱ محاکمه می‌شوند. محمد سعد الکتاتنی، رییس پارلمان منحل شده مصر، محمد ال‌بلتاجی، رهبر حزب آزادی و عدالت و  عصام العریان، معاون این حزب نیز در دادگاه حضور داشتند.

مرسی و ۲۱ عضو دیگر اخوان‌المسلمین در قفس به دادگاه آورده شدند. مرسی جداگانه و در قفسی شیشه‌ای و مخصوص در محوطه دادگاه قرار گرفت. او جریان محاکمه را از طریق گوشی می‌شنید و تنها با اجازه قاضی می‌توانست حرف بزند.

در زمان محاکمه مرسی، گروهی در حمایت از او و اخوان‌المسلمین در بیرون دادگاه تجمع کرده و شعار می‌دادند. تلویزیون دولتی مصر تعداد تظاهرکنندگان را که با شلیک گاز اشک‌آور متفرق شدند،  حدود ۳۰۰ نفر اعلام کرد.

این سیستم برای آن است که فریادها یا شعارهای اعتراضی متهمان به گوش سایرین در دادگاه نرسد.

مرسی اما پیش از شروع کار دادگاه و تنظیم سیستم صوتی، خطاب به قاضی گفت: «من شما را نمی‌شناسم. شما که هستید؟» قاضی جواب داد: «من رئیس دادگاه کیفری قاهره هستم». مرسی نیز گفت: «من هم رئیس جمهور قانونی کشور هستم.»

متهمان دیگر نیز شعار سرنگونی حکومت نظامی را دادند. تلویزیون دولتی مصر که شروع دادگاه را  به طور مستقیم از تلویزیون دولتی مصر پوشش می‌داد، برنامه خود را با ادامه جلسه و شروع شعارها متوقف کرد.

این یکی از چهار دادگاهی بود که علیه محمد مرسی تشکیل می‌شود. زمان جلسه بعدی دادگاه آخر ماه فوریه تعیین شده است.

به دستور قاضی دادگاه، سایر متهمان که فلسطینی و لبنانی‌ هستند، به دادگاه آورده نشدند. دادستان، مرسی و دیگران را متهم به توطئه‌چینی برای کمک به زندانیان حماس و حزب‌الله در فرار از زندان “وادی النطرون” در دلتای نیل کرده است.

این گروه از زندانیان در ژانویه سال ۲۰۱۱ بدون محاکمه در بازداشت دولت مصر بودند.

از دیگر اتهامات محمد مرسی، قتل تظاهرکنندگان مصری است. پرونده دیگری علیه او نیز در مرحله آماده‌سازی است تا به اتهام جاسوسی و تروریسم محاکمه شود.

به اعتقاد بسیاری ناظران، اکثر این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارند.

در زمان محاکمه مرسی، گروهی در حمایت از او و اخوان‌المسلمین در بیرون دادگاه تجمع کرده و شعار می‌دادند. تلویزیون دولتی مصر تعداد تظاهرکنندگان را که با شلیک گاز اشک‌آور متفرق شدند،  حدود ۳۰۰ نفر اعلام کرد.

Share