Share

مدیر مدرسه‌ای در تهران، مانع ورود ۲۵۰ دانش‌آموز افغان به این مدرسه شد.

به گزارش روزنامه شرق، مدیر یکی از مدارس دولتی که نوبت دوم آن، در اجاره انجمن حامی برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان است؛ مانع از ورود ۲۵۰ دانش‌آموزی شد که از مناطق مختلف غرب تهران خود را با وسایل مختلف به مرکز آموزش حامی که در نوبت دوم یکی از مدارس منطقه پنج تشکیل می‌شود،‌ رسانده بودند.

40247_162

مدیر مدرسه، دلیل این تصمیم خود را “شیطنت بچه‌‏ها، شکستن شیشه و خراب‌کردن قفل در” اعلام کرده است.

فاطمه اشرفی، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، خطاب به علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است: “آقای وزیر، نظام آموزشی کشور ما نیاز به انسان‌های بزرگ دارد تا انسان‌های بزرگ را تربیت و تحویل جامعه دهد، بیایید این شعار را هر روز و هر لحظه تکرار کنیم که «حتی یک کودک خارج از مدرسه هم زیاد است» و کودکان را فارغ از تفاوت رنگ، ملیت، مذهب و قومیت‌شان «کودک» بدانیم و حق آن‌ها را هم به رسمیت بشناسیم و برای تحقق آن تلاش کنیم.”

وی افزوده است: “تردیدی نیست که یک کودک افغان پناهنده آموزش دیده، به مراتب برای جامعه ما و افغانستان سودمندتر خواهد بود تا کودکی آموزش‌ندیده.”

Share