Share

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران از بازداشت ۱۰ تن از کارکنان تعزیرات حکومتی تهران به اتهام “فساد” خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پورمحمدی گفت: “در سازمان تعزیرات حکومتی به‌ویژه در اداره کل تهران، عده‌ای از همکاران ما در داوری و فعالیت‌های اداری خود و رسیدگی به پرونده‌ها به فساد و انحراف آلوده شدند و ما ناچار به برخورد با آن‌ها شدیم.”

به گفته وزیر دادگستری ایران، افراد بازداشت شده که تحت بازجویی قرار دارند، عمدتاً از مدیران، رؤسای شعبه‌ها و مستشاران بودند.

سازمان تعزیرات حکومتی که مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد.

Share