Share

حسین قبادی، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار ایران از حذف قرارداد سفید امضا خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) حسین قبادی با اعلام این خبر، گفت: “قرارداد سفید امضا دیگر مستند نیست و کارفرمایان اجازه استفاده از این نوع قرارداد را ندارند.”

مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار در همین حال افزود: “ما امروز نمی‌توانیم بدون توجه به کارفرمایان و اقتصاد در مورد حقوق کار صحبت کنیم و زمانی می‌توان از دائمی بودن قراردادها صحبت کرد که حق اخراج را به کارفرما بدهیم.”

سال گذشته علی دهقان‌کیا، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته بود بیش از ۵۵ درصد کل قرارداد‌ها بین کارگران و کارفرمایان “سفید امضا” منعقد می‌شود.

وی همچنین افزوده بود: “بیش از ۸۰ درصد کل بنگاه‌های کشور کوچک هستند و قراردادهای سفید امضا در این بنگاه‌های اقتصادی گسترش یافته است.”

برخی از کارفرمایان با بستن قرارداد سفید امضا با کارگران این امکان را به خود می‌دهند که افزون بر بیمه نکردن آن‌ها هر زمان که خواستند آنان را اخراج کنند.

بسیاری از مردم به دلیل تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود و پیدا کردن شغل به دریافت حداقل حقوق بدون بیمه و مزایا نیز از کارفرمایان راضی هستند.

مطابق با قانون کار ایران، قرارداد کار عبارت است از “قراردادی کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.”

در طرح اصلاحی قانون کار مقرر گردیده است قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم ویژه که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد، منعقد و ثبت گردد؛‌ اما کارفرمایان در ابتدای کار با کارگر ضمن گرفتن قراردادهای سفید امضا، سفته و حتی تعهد محضری هم دریافت‌ می‌کنند و در صورتی که کارگر احقاق حق کند، سفته او را به اجرا می‌گذارند.

در این زمینه:
۵۵ درصد قرارداد‌های کارگران در ایران “سفید امضا” است

Share