Share

شامگاه شنبه هشتم فوریه، هزاران نفر در میدان تقسیم استانبول علیه قانون تشدید کنترل اینترنت به خیابان‌ها ریختند. پلیس با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور به مصاف تظاهرکنندگان رفت. اردوغان هم‌زمان از این لایحه دفاع کرد و آن را حافظ حقوق فردی خواند.

ادامه …

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share