Share

بازار مظفریه، یکی از آثار تاریخی شهر تبریز است. این بازار سال هاست که محل فروش فرش‌های بافت تبریز و شهرهای مجاور است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share