Share

بر اساس افسانه‌های محلی و فرهنگ شفاهی مردم هرمزگان، «داماهی» نام ماهی عظیم الجثه‌ای بوده که در هنگامه‌ گرفتاری‌ها به یاری مردمان بومی جنوب می‌شتافته‌ است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

فرش خاکی داماهی در مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع و با استفاده از خاک‌های رنگی جزیره هرمز توسط هنرمندان هنر محیطی استان هرمزگان طراحی و اجرا شد.
عکس: امیرمسعود ابری

Share