Share

احمد عزیزی اهل روستای دروکی شهرستان مریوان، در برنامه‌ای که توسط انجمن سبز چیای مریوان ترتیب داده شده بود، تفنگش را با سنگ شکست. او مقابل اهالی روستا که برای این برنامه جمع شده بودند گفت: «انسانی که حیوانات را می‌کشد، بخشی از انسان بودنش را از دست می‌دهد».

Previous Image
Next Image

info heading

info content

منبع تصاویر: انجمن سبز چیا

Share